Kana | Kusumagraj Kavita Sangrah | कणा – कवि कुसमाग्रज

Kana | Kusumagraj Kavita Sangrah

Kana Kusumagraj Kavita

ओळखलत का सर् मला पावसात आला कोणी
कपडे होते कर्दमलेले केसावरति पाणी

क्षणभर बसला नंतर हसला बोलला वरती पाहुन
गंगामाई पाहुणि आलि गेली घरटयात राहुन

माहेरवाशिण पोरिसारखी चार भिंतित नाचली
मोकळ्या हाती जाईल कशी बायको माञ वाचली

भिंत खचली चूल वीझली होते नव्हते नेले
प्रसाद म्हणुन पापण्यांमधे पाणी माञ ठेवले

कारभारणीला घेऊण संगे सर आता लढतो आहे
पडकी भिंत बान्धतो आहे चिखल गाळ काढतो आहे

खिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला
पैसे नको सर जरा एकटेपणा वाटला

मोडून पडला संसार तरि मोडला नाहि कणा
पाठीवरती हात ठेउन नुसते लढ म्हणा.
_कुसुमाग्रज

What do you think?

24 points
Upvote Downvote

4 Comments

Leave a Reply
  1. This is one of my favourite poems.I still recall from my school day’s. Poems of Kavi Kusumagraj really go through emotions & appeal easily to our mind!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Majhe jagane hote gaane | Kusumagraj | Marathi Kavita

मराठी …From Wikipedia, the free encyclopedia