Kothun Yete Mala Kalena | Tryambak Bapuji Thombre [Balkavi] | Marathi Kavita

कोठुनि येते मला कळेना
उदासीनता ही हृदयाला

काय बोचते ते समजेना
हृदयाच्या अंतर्हृदयाला ।।

येथे नाही तेथे नाही,
काय पाहिजे मिळावयाला?
कुणीकडे हा झुकतो वारा?
हाका मारी जीव कुणाला?

मुक्या मनाचे मुके बोल हे
घरे पाडिती पण हृदयाला
तीव्र वेदना करिती, परि ती
दिव्य औषधी कसली त्याला !

__[त्र्यंबक बापूजी ठोमरे] बालकवी

What do you think?

-1 points
Upvote Downvote

Total votes: 1

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 1

Downvotes percentage: 100.000000%

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

MKS Comments

comments

Sarivar Sari Alya Ga | B B Borkar | Marathi Kavita

Kunasathi Tari | B B Borkar | Marathi Kavita