Uun Houni Pasar | B B Borkar | Marathi Kavita

Balakrishna Bhagwant Borkar
(Born: 30 November 1910, Died: 8 July 1984)

ऊन होऊनी पसर

ऊन होऊनी पसर जगावर
हिरमुसलें तॄणपान फुलू दे

थव्यास मुकले फूलपाखरु
चुकलेपण आपुले भुलू दे

दव जे जमले नयनी माझ्या
जिथल्या तेथे ते उजळू दे
त्यात गवसले मन हे माझे
विकासत्या गगनी वितळू दे

वारा होऊनी विहर जगावर
दडलाअडला गंध उलू दे
ज्याला त्याला अपुल्यामधल्या
गूढ सुखाचा थांग कळू दे

__ बा. भ. बोरकर

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sab Ghode Bara Takke Vinda Karandikar Kavita | सब घोडे बारा टक्के!

Sab Ghode Bara Takke Vinda Karandikar Kavita | सब घोडे बारा टक्के!

Gharata | Poems for Kids | Tryambak Bapuji Thombre [Balkavi] | Marathi Kavita