Nila | B B Borkar | Marathi Kavita

Balakrishna Bhagwant Borkar
(Born: 30 November 1910, Died: 8 July 1984)

निळा

एक हिंवटीचा निळा, एक धुवटीचा निळा,
दूर डोंगरांचा एक जरा त्यांच्याहून निळा,

मोरपिसाच्या डोळ्याचा एक मखमाली निळा,
इंद्रनिळांतला एक गोड राजबिंड निळा,
विसावल्या सागराचा एक ओलसर निळा,
आकाशाच्या घुमटाचा एक गोलसर निळा…

असे नानागुणी निळे किती सांगू त्यांचे लळे?
ज्यांच्यामुळे नित्य नवे गडे तुझे माझे डोळे,
जेथे उगवे मावळे त्यांचा लावण्यसोहळा,
असा कालिंदीच्या काठी एक इंदीवरनिळा,
होऊ आपणही निळ्या, करू त्याशी अंगसंग,
निळ्या झाल्या त्यांच्यासंगे रंग खेळतो श्रीरंग.

__ बा. भ. बोरकर

What do you think?

1 point
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sang Sang Bholanath सांग सांग भोलानाथ | Poems for Kids | Marathi Kavita

Sang Sang Bholanath | Poems for Kids | Marathi Kavita

Kranticha Jaijaikar | Kusumagraj | Marathi Kavita