Audumbar | Tryambak Bapuji Thombre [Balkavi] | Marathi Kavita

ऎल तटावर पैल तटावर हिरवाळी घेऊन
निळासांवळा झरा वाहतो बेटाबेटातुन.

चार घरांचे गांव चिमुकले पैल टेकडीकडे
शेतमळ्यांची दाट लागली हिरवी गरदी पुढे.

पायवाट पांढरी तयांतुनि अडवीतिडवी पडे
हिरव्या कुरणामधुनि चालली काळ्या डोहाकडे.

झांकळुनी जळ गोड काळिमा पसरी लाटांवर
पाय टाकुनी जळांत बसला असला औदुंबर.

__[त्र्यंबक बापूजी ठोमरे] बालकवी

What do you think?

4 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prem | Kusumagraj | Marathi Kavita

Swatantryadevatechi Vinavani | Kusumagraj | Marathi Kavita