Zopali Ga Khuli Baale – B S Mardhekar Kavita

Zopali Ga Khuli Baale – B S Mardhekar Kavita. Bal Sitaram Mardhekar was marathi writer, Poet, critic, dramatist, novelist, short-story writer.

Zopali Ga Khuli Baale - B S Mardhekar Kavita

झोपली गं खुळी बाळे
झोप अंगाईला आली
जड झाली शांततेची
पापणी ह्या रित्या वेळी

चैत्र बघतो वाकून
निळ्या नभांतून खाली
आणि वाऱयाच्या धमन्या
धुकल्या गं अंतराळी

शब्द अर्थाआधी यावा
हे तो ईश्वराचे देणें
पेंगणाऱ्या प्रयासाला
उभ्या संसाराचे लेणे

चैत्र चालला चाटून
वेड्या सपाट पृथ्वीला
आणि कोठेतरी दूर
खुजा तारा काळा झाला

आता भ्यांवे कोणी कोणा
भले होवो होणाऱ्याचे
तिरीमिरीत चिंचोळ्या
काय हाकारावे वेचे

चैत्र चढे आकाशात
नीट नक्षत्र पावली
आणि निळ्या वायूतून
वाट कापी विश्ववाली

वेड्याविद्र्या नि वाकड्या
मनाआड मने किती
चाळणीत चाळणी अन
विचारांत तरी माती

चैत्रबाप्पा उद्या या हो
घेऊनीया वैशाखाला
आंबोणीच्या मागे का गं
तुझा माझा चंद्र गेला?

आंबोणीच्या मागे का गं
अवेळी का चंद्र गेला?

__बा.सी.मर्ढेकर


B S Mardhekar Poetry:

  • Shishiragam (1939)
  • Kahi Kavita (1947)
  • Aankhin Kahi Kavita (1951)
  • Kiti Tari Divsat

What do you think?

1 point
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Unt Marathi kavita by Vinda Karandikar | उंट

Unt Marathi kavita by Vinda Karandikar | उंट

Khara to ekachi Dharma Lyrics खरा तो एकची धर्म | Desh Bhakti Geet

Khara to ekachi Dharma | Sane Guruji | Marathi Kavita