Sangel Raakh Majhi | Arati Prabhu [Chintamani Khanolkar] | Marathi Kavita

सांगेल राख माझी | Sangel Raakh Majhi

संपूर्ण मी तरू की
आहे नगण्य पर्ण
सांगेल राख माझी
गेल्यावरी जळून

खोटी खरी दुधाची होती कशी बिजे ती,
बरसून मेघ जाता येईल ‘ते’ रुजून.

रानी कुठून आलो? गाऊन काय गेलो?
वेळूत संध्यावेळी येईल ते कळून.

लागे मला कशाची केव्हा कशी तहान :
चर्चा कशास? नाव काठास की अजून.

कोणा फुले दिली मी, माळून कोण गेले?
शेल्यावरी कुणाच्या असतील स्पर्श ऊन?

का ते कशास सांगू मांडून मी दुकान?
शब्दास गंध सारे असतील की जडून.

काठास हा तरू अन विस्तीर्ण दूर पात्र
केव्हातरी पिकून गळणे नगण्य पर्ण.

_आरती प्रभू


Chintamani Tryambak Khanolkar
(8 March 1930 – 26 April 1976)
He writes all poems under name ‘Arati Prabhu’.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shishiragam | B S Mardhekar | Marathi Poet | Marathi Kavita

Samudrarag | B B Borkar | Marathi Kavita