Tirthatan Marathi Poem by Vinda Karandikar | तीर्थाटण

तीर्थाटण मी करीत पोचलो
नकळत शेवट तव दारी;
अन तुझिया देहात गवसली
सखये मजला तीर्थे सारी

अधरावरती तव वृंदावन
प्रयाग सापडले नेत्री;
भालावरती ते मानसरोवर,
मानेवरती गंगोत्री

गया तुझ्या गालात मिळाली
रामेश्वर खांद्यावरती
मिळे द्वारका कमरेपाशी
अन काशी अवतीभवती

मोक्षाचीही नुरली इच्छा
नको कृपा याहून दुसरी
तीर्थाटण मी करीत पोचलो
नकळत शेवट तव दारी.

_विंदा करंदीकर


Get more Poems by Vinda Karandikar!


What do you think?

5 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prithviche Premgeet | Kusumagraj | Marathi Kavita

Jogin | Kusumagraj | Marathi Kavita