Ek Diwas | Anil | Marathi Kavita

Anil – [A R Deshpande] Atmaram Raoji Deshpande.
(Born: 11 September 1901, Died: 8 May 1982)


एक दिवस

जीव लागत नाही माझा
असा एक दिवस येतो

कधी अधुनमधुन केव्हा
लागोपाठ भेट देतो

अशा दिवशी दुरावलेले
उजाड सारे आसपास

घर उदास बाग उदास
लता उदास फ़ुले उदास

वाटते आयुष्य अवघे
चार दिवसांचेच झाले

कसे गेले कळले नाही
हाती फ़ार थोडे आले

दोन दिवस आराधनेत
दोन प्रतिक्षेत गेले

अर्धे जीवन प्रयत्नात
अर्धे विवंचनेत गेले

आस हरपलेली असते
श्वास थकले वाटतात

अश्रू बाहेर गळत नाहीत
आत जळत राहतात.

__अनिल [By Anil]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

One Comment

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Manatalya Manat Mi Suresh Bhat Marathi Kavita | मनातल्या मनात मी

Manatalya Manat Mi Suresh Bhat Marathi Kavita | मनातल्या मनात मी

Nadi Sagara Milata Marathi Kavita by Ga Di Madgulkar | नदी सागरा मिळता

Nadi Sagara Milata Marathi Kavita by Ga Di Madgulkar | नदी सागरा मिळता