Roon | Kusumagraj | Marathi Kavita

Kusumagraj – Vishnu Vaman Shirwadkar.
(Born: 27 February 1912, Died: 10 March 1999)


ऋण

पदी जळत वालुका

वर उधाणलेली हवा
जळास्तव सभोवती 
पळतसे मृगांचा थवा

पथी विकलता यदा 
श्रमुनि येतसे पावला
तुम्हीच कवी होदिला 
मधुरसा विसावा मला !
अहो उफळला असे 
भवति हा महासागर
धुमाळुनि मदांध या 
उसळतात लाटा वर,

अशा अदय वादळी 
गवसता किती तारवे
प्रकाश तुमचा पुढे 
बघुनि हर्षती नाखवे !

असाल जळला तुम्ही 
उजळ ज्योति या लावता
असाल कढला असे
प्रखर ताप हा साहता,

उरात जखमातली 
रुधिरवाहिनी रोधुनी
असेल तुम्हि ओतली 
स्वरघटात संजीवनी !

नकोत नसली जरी 
प्रगट स्मारकांची दळे
असंख्य ह्रदयी असती
उभी आपुली देवळे
__कुसुमाग्रज [By Kusumagraj]

What do you think?

10 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dolyatalya Dohamadhe Poems by Vinda Karandikar | डोळ्यांतल्या डोहामध्ये

Dolyatalya Dohamadhe Poems by Vinda Karandikar | डोळ्यांतल्या डोहामध्ये

Parte Vha Re | Bahinabai Chaudhari | Marathi Song Lyrics | Marathi Kavita