Manus Manus | Bahinabai Chaudhari | Marathi Song Lyrics

Manus Manus | Bahinabai Chaudhari
Manus Manus | Bahinabai Chaudhari

मतलबी रे मानसा,
तुले फार हाव
तुझी हाकाकेल आशा
मानसा मानसा,
तुझी नियत बेकार
तुझ्याहून बरं गोठ्यांतलं जनावर
भरला डाडोर
भूलीसनी जातो सूद
खाईसनी चारा

गायम्हैस देते दूध
मतलबासाठी
मान मानूस डोलये
इमानाच्यासाठी
कुत्रा शेंपूट हालये
मानसा मानसा,
कधीं व्हशीन मानूस
लोभासाठी झाला मानसाचा रे कानूस !
__बहीणाबाई चौधरी

What do you think?

5 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lihitana | Indira Sant | Marathi Kavita

Pravas Marathi Kavita by Deepak Pore

Pravas Marathi Kavita by Deepak Pore | प्रवास