Hoorup | Anil | Marathi Kavita

Anil – [A R Deshpande] Atmaram Raoji Deshpande.
(Born: 11 September 1901, Died: 8 May 1982)
हुरुप

कुठून येतो हा हुरुप मला?
खाली घातलेली मान वर होते
हारलेले हात पुन्हा लागतात मुठी आवळू

खचली कंबर पुन्हा ताठ होते
पेलण्यास ओझे
पावले थकली चढू पाहतात
अडल्या वाटा
कुठून येतो हा हुरुप मला !

शिणलेला आणि वैतागला मी
गोळा करताना वाळली पाने
मातीमध्ये हात मळवीत होतो
आहे का ह्या सुप्त मातीमध्येच
असे सामर्थ्य
स्पर्शानेच जागणारे चैतन्य ?

_ अनिल [By Anil]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mi Tila Vicharal | Mangesh Padgaonkar | Marathi Kavita

Sadguruvachoni | Sapadel Soya | Vinda karandikar Marathi Kavita

Sadguruvachoni | Sapadel Soya | Vinda karandikar Marathi Kavita