Pathiwar Bahulichya Marathi Poems by Grace

Pathiwar Bahulichya Marathi Poems by Grace

पाठीवर बाहुलीच्या
चांदणीचा शर
गोर्या मुलीसाठी आला
काळा घोडेस्वार

प्राक्तनाच्या घळीमध्ये
पावसाचे पाणी
अंधारात घोड्यालाही
ओळखले कोणी?

पुरूषाच्या पुढे आली
हिला चढे माज
चार बाया मिळूनिया
काढा हिची लाज

न्हाऊनीया केस ओले
दारामंदी आली
खुंटीवर टांगलेली
चोळी चोरी गेली

जोडव्याच्या जोडालाही
डोह घाली धाक
कुंकवाच्या करंड्यात
बाभळीची राख

पाठीमागे उभा त्याचे
दिसेल का रूप?
आरशाच्या शापानेही
आलिंगन पाप

रानझरा ओळखीचा
तहानेची बोली
कात टाकलेला साप
पाचोळ्याच्या खाली

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Oletya Panat Shanta Shelke Marathi Kavita / ओलेत्या पानात

Oletya Panat Shanta Shelke Marathi Kavita / ओलेत्या पानात

Tu Niragas Chandrama lyrics | Manini | Swapnil Bandodkar

Tu Niragas Chandrama lyrics | Manini | Swapnil Bandodkar