Gori Gori Pan Lyrics | Poems for kids | गोरी गोरीपान

Gori Gori Pan Lyrics | Poems for kids | गोरी गोरीपान

गोरी गोरीपान फुलासारखी छान
दादा मला एक वहिनी आण

गोऱ्या गोऱ्या वहिनीची अंधाराची साडी
अंधाराच्या साडीवर चांदण्यांची खडी
चांदण्यांच्या पदराला बिजलीचा बाण!

वहिनीला आणायाला चांदोबाची गाडी
चांदोबाच्या गाडीला हरणांची जोडी
हरणांची गाडी तुडवी गुलाबाचे रान!

वहिनीशी गट्टि होता तुला दोन थापा
तुला दोन थापा, तिला साखरेचा पापा
बाहुल्यांच्या परी होऊ दोघी आम्ही सान!

What do you think?

6 points
Upvote Downvote

Deva hyahi deshat paus pad | D P Chitre

Kunku Title Song Lyrics (कुंकू) | Zee Marathi

Kunku Title Song Lyrics (कुंकू) | Zee Marathi