Ekach Ekach Vele Aarti Prabhu Marathi Kavita

एकाच एकाच वेळे
दोघांचे डोळे
दाटून दाटून आले
वाहूं न गेले

जळत जळत दिवा
विझत गेला
झाकत झाकत हवा
पाऊस आला

भरले दोघांनी पेले
ओठांशीं नेले
काळोख गर्जत आले
नदी नी नाले

कोणत्या दोन त्या लाटा
जवळ आल्या
वाकड्या हृदयलाटा
जोडीत गेल्या

बाहूंत बंदिस्त केला
प्रत्येक दीस
असाच फुलांचा झाला
केवळ वास

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Jaise Jyache Karma Taise Lyrics | जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर

Jaise Jyache Karma Taise Lyrics | जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर

Kavita Mahajan, Marathi Poems

Tujhyavishayichya Mohach Jhad Marathi Poem by Kavita Mahajan