तू का असा (Tu Ka Asa)

फार मस्त वाटतंय
थांबवताच येत नाहीये हसू
इतकं कोसळतंय… इतकं…
नाचावंसंही वाटतंय
उडावंसंही

तू का असा, काही सुचत नसल्यासारखा
पाहतो आहेस नुसता गप्प
खांबासारखा ताठ उभा राहून
काय झालंय असं संकोचण्यासारखं?

खरं तर तूही एकदा
पसरुन बघ असे हात
घेऊन बघ गर्रकन गिरकी एका पायावर
विस्कटू दे केस थोडे विस्कटले तर

बघ तर:
तुझ्याही आत दडलं असेल
हसण नाचणं उडणं
तुझ्या नकळत

_  कविता महाजन

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

तगमग (Tagmag)

मराठी असे आमुची मायबोली (Marathi Ase Amuchi Mayboli)