माझे मन तूझे झाले | Majhe Maan Tujhe Jhale

Majhe Maan Tujhe Jhale Marathi Poems by Sudhir Moghe

माझे मन तूझे झाले
तुझे मन माझे झाले
माझे प्राण तूझे प्राण
उरले ना वेगळाले॥

मला लागे तुझी आस
तुला जडे माझा ध्यास
तुला मला चोहीकडे
माझे तूझे होती भास॥

माझ्यातून तू वाहसी
तुझ्यातही मी पाहसी
तूझ्यामाझ्यातले सारे
गुज माझ्यातुझ्यापाशी॥

तुझी माझी पटे खूण
तुझी माझी हीच धून
तूझे प्राण माझे प्राण
माझे मन तूझे मन॥

सुधीर मोघे

What do you think?

-1 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मराठी असे आमुची मायबोली (Marathi Ase Amuchi Mayboli)

Nahi Guntun Jayache Sudhir Moghe Poems

नाही गुंतून जायचे (Nahi Guntun Jayache)