He tujhe asha veli lyrics | Suresh Bhat | बरे नाही Bare Nahi Lyrics | Gazal

He tujhe asha veli lyrics by Suresh Bhat

He tujhe asha veli lyrics by Suresh Bhat

हे तुझे अशा वेळी लाजणे बरे नाही
चेहरा गुलाबाने झाकणे बरे नाही

जे तुला दिले होते तेच ओठ दे माझे
मागचे जुने देणे टाळणे बरे नाही

ऐक तू ज़रा माझे…सोड मोह स्वप्नांचा
आजकाल स्वप्नांचे वागणे बरे नाही

जाहली न कोणाची सांग राखरांगोळी ?
आपुलीच रांगोळी काढ़णे बरे नाही

आज मोकळे बोलू ! आज मोकळे होऊ !
जीव एकमेकांचा जाळणे बरे नाही

कालचा तुझा माझा चंद्र वेगळा होता…
हे उन्हात आलेले चांदणे बरे नाही

मैफिलीत या माझ्या पहातेस का खाली ?
हाय, लाजणारयाने जागणे बरे नाही…

सुरेश भट

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 8

Upvotes: 4

Upvotes percentage: 50.000000%

Downvotes: 4

Downvotes percentage: 50.000000%

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

MKS Comments

comments

भल्या पहाटे निघून आले (Bhalya pahate nighun ale)

Aakherache Yetil Mazya | Mangesh Padgaonkar | Marathi Kavita