Aakherache Yetil Mazya | Mangesh Padgaonkar | Marathi Kavita

Aakherache Yetil Mazya | अखेरचे येतील माझ्या
Lyrics: Mangesh Padgaonkar

अखेरचे येतील माझ्या हेच शब्द ओठी
लाख चुका असतील केल्या, केली पण प्रीती

इथे सुरु होण्याआधी, संपते कहाणी
साक्षीला केवळ उरते, डोळ्यांतील पाणी

जखम उरी होते ज्यांच्या, तेच गीत गाती
सवर् बंध तोडूनी जेव्हा नदी धुंद धावे

मीलन वा मरण पुढे, हे तिला नसे ठावे
एकदाच आभाळाला अशी भिडे माती

गंध दूर ज्याचा, आणिक जवळ मात्र काटे
असे फुल प्रीती म्हणजे कधी हाय वाटे

तरी गंध धुंडीत धावे जीव तुझ्यासाठी
आर्त गीत आले जर हे कधी तुझ्या कानी

गूज अंतरीचे कथिले तुला ह्या स्वरांनी
डोळ्यांतून माझ्यासाठी लाव दोन ज्योती

मंगेश पाडगांवकर
(Born: 10 March 1929, Died: 30 December 2015)

What do you think?

2 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

He tujhe asha veli lyrics by Suresh Bhat

He tujhe asha veli lyrics | Suresh Bhat | बरे नाही Bare Nahi Lyrics | Gazal

आम्ही (Amhi)