Atasha Me Fakta Rakane | Sandeep Khare | Namanjoor | Marathi Kavita

Sandeep Khare
(Born: 13 May 1973, Pune, Maharashtra)
Album: Namanjoor
Music and lyrics: Sandeep Khare
Singer: Salil Kulkarni

आताशा मी फक्त रकाने दिवसांचे भरतो
चाकोरीचे खरडून कागद सहीस पाठवतो

व्याप नको मज कुठलाही अन्‌ ताप नको आहे
उत्तर कुठले मुळात मजला प्रश्‍न नको आहे
या प्रश्‍नांशी अवघ्या परवा करार मी केला
मी न छळावे त्यांना, त्यांनी छळू नये मजला
बधिरतेच्या पुंगीवर मी नागोबा डुलतो

आता आता छाती केवळ भीती साठवते
डोंगर बघता उंची नाही, खोली आठवते
आता कुठल्या दिलखुश गप्पा उदार गगनाशी
आता नाही रात्रही उरली पुरवीगत हौशी
बिलंदरीने कलंदरीची गीते मी रचतो

कळून येता जगण्याची या इवलीशी त्रिज्या
उडून जाती अत्तरापरी जगण्याच्या मौजा
दारी नाही फिरकत कुठला नवा छंद-चाळा
राखण करीत बसतो येथे सदैव कंटाळा
कंटाळ्याचा देखील आता कंटाळा येतो

संदीप खरे

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mamachya gavala Jauya | Poems for kids | Marathi Kavita

Ved Lagla Mala Ved Lagla | Sandeep Khare | Ayushyavar Bolu Kahi | Marathi Kavita