Sarivar Sar | Sandeep Khare | Diwas Ase Ki | Marathi Kavita

Sandeep Khare
(Born: 13 May 1973, Pune, Maharashtra)
Album: Diwas Ase Ki
Music and lyrics: Sandeep Khare
Singer: Sandeep Khare

दूरदूर नभपार डोंगराच्या माथ्यावर
निळेनिळे गारगार पावसाचे घरदार
सरीवर सर …. सरीवर सर ….

तडातडा गार गारा गरागरा फिरे वारा
मेघियाच्या ओंजळीत वीज थिजलेला पारा
दूरवर रानभर नाचणारा निळा मोर
मोरपिस मखमल ! उतू गेले मनभर !
सरीवर सर …. सरीवर सर ….

थेंब थेंब मोती ओला थरारत्या तनावर
शहार्‍याचे रान आले एका एका पानावर
ओल्या ओल्या मातीतुन वीजवेडी मेघधून
फिटताना ओले उन्ह झाले पुन्हा नवथर
सरीवर सर …. सरीवर सर ….

उधळत गात गात पाय पुन्हा परसात
माती मऊ काळी साय, हुळहुळ पावलांत
असे नभ झरताना घरदार भरताना
आले जल …. गेले जल …. झाले जल आरपार
सरीवर सर …. सरीवर सर ….

अशा पावसात सये व्हावे तुझे येणे-जाणे
उमलते ओले रान, रान नव्हे मन तुझे
जशी ओली हुरहुर थरारते रानभर
तसे नाव तरारावे माझे – तुझ्या मनभर !
सरीवर सर …. सरीवर सर ….

संदीप खरे

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

MKS Comments

comments

He Bhalte Avaghad Aste | Sandeep Khare | Ayushyavar Bolu Kahi | Marathi Kavita

Naam Tujhe Gheta Deva Lyrics / नाम तुझे घेता देवा होई समाधान

Naam Tujhe Gheta Deva Lyrics | नाम तुझे घेता देवा होई समाधान