घनकंप मयूरा (Ghankamp Mayura by Grace)

घनकंप मयूरा,
तुला इशारा,
खोल पिसारा,
प्राण आडवा पडे,
तू वळशिल माझ्याकडे ?

घनसंथ मयूरा,
धूळ दरारा,
कुठे पुकारा,
तीक्ष्ण नखांची दीप्‍ती,
गीतांतुन गळते माती

घननीळ मयूरा,
रंग फकिरा,
तुला पहारा?
कातडे वाळत्या वेळी,
ते भीषण ऊन कपाळी

घनदंग मयूरा,
नको सहारा,
हलका वारा,
बिंदीत चंद्र थरथरते,
ती वस्‍त्र कुठे पालटते
[चंद्रमाधवीचे प्रदेश]

_ ग्रेस

What do you think?

-1 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

राधा ही बावरी (Radha hi Bawari by Ashok Patki)

Tujhya Majhya Save Kadhi | Sandeep Khare | Namanjoor | Marathi Kavita