घर थकलेले संन्यासी (Ghar thaklele sanyasi by Grace)

घर थकलेले संन्यासी
हळूहळू भिंतही खचते
आईच्या डोळ्यांमधले
नक्षत्र मला आठवते

ती नव्हती संध्या मधुरा
रखरखते ऊनच होते
ढग ओढून संध्येवाणी
आभाळ घसरले होते

पक्षांची घरटी होती
ते झाड तोडले कोणी
एकेक ओंजळीमागे
असतेच झर्‍याचे पाणी

मी भिऊन अंधाराला
अडगळीत लपुनी जाई
ये हलकेहलके मागे
त्या दरीतली वनराई

ग्रेस

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shravanmasi Harsh Manasi | Tryambak Bapuji Thombre [Balkavi] | Rain Poem | Marathi Song Lyrics

Kadhi kuthe na bhetanar | Indira Sant | Marathi Kavita