Ithe vedana | Indira Sant | Marathi Kavita

Indira Sant
(Born: 4 January 1914, Died: 2000)

इथे वेदना

इथे वेदना लालतांबडी
इथे बधिरता संगमरवरी

इथे उकळते रक्त तापुनी
बेहोशी अन येथे काळी

दुखणे बसले चिंध्या फाडित
गर गर फिरती त्याचे डोळे

नसांनसातुन
घुमते त्याचे हास्य भयानक

उरल्या सुरल्या रक्त कणांतुन
समोर त्याच्या करते नर्तन

एक आठवण त्या प्रलयाची
हे कथ्थक… त्या मुद्रा…..
अन ते खर्जातले कंपन

इंदिरा संत

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

MKS Comments

comments

Deva mala roj ek | Sandeep Khare | Namanjoor | Marathi Kavita | Movie Lyrics

Diwas ase ki | Sandeep Khare | Diwas Ase Ki | Marathi Kavita