Ajuni Rusun Aahe | Anil | Marathi Kavita

Anil – [A R Deshpande] Atmaram Raoji Deshpande.

(Born: 11 September 1901, Died: 8 May 1982)


अजुनी रुसूनी आहे

अजुनी रुसूनी आहे,
खुलता कळी खुले ना
मिटले तसेच ओठ
की पाकळी हले ना!

समजूत मी करावी
म्हणुनीच तू रुसावे
मी हांस सांगताच
रडतांहि तू हसावे
ते आज का नसावे?
समजावणी पटे ना
धरिला असा अबोला
की बोल बोलवेना!

की गूढ काही डाव?
वरचा न हा तरंग!
घेण्यास खोल ठाव,
बघण्यास अंतरंग?
रुसवा असा कसा हा,
ज्या आपले कळेना?
अजुनी रुसूनी आहे,
खुलता कळी खुले ना!

आत्माराम रावजी देशपांडे
_ अनिल [By Anil]

What do you think?

3 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kashi tujh samajau sang | B B Borkar | Marathi Kavita

Mi ekada aalit gelo | Pu La Deshpande | Marathi Kavita