Unch Unch Majha Jhoka | Indira Sant | Marathi Kavita

Indira Sant
(Born: 4 January 1914, Died: 2000)

उंच उंच माझा झोका

उंच उंच माझा झोका, झोका बांधला आकाशाला
झोका चढता-उतरता झाला पदर वारा वारा

झोक्याला देते वेग पाय टेकून धरणीला
लाल मातीच्या परागाचा रंग चढतो पावलाला

झोका चढतो पूर्वेवर, जाईजुईंनी सावरीला
दंवा-धुक्याचा शुभ्र साज अंगावरती चढविला

झोका चढतो पश्चिमेला, वेल लालन देते तोल
मोकळ्या केसांमधे गुंफी सनया लाललाल

झोका चढतो उंच उंच, पाय पोचती मेघांवरती
इंद्राच्या डोहावरी लाल पाखरें पाण्या येती

झोका चढतो उंच उंच, मला थांबता थांबवेना
गुंजेएवढे माझे घर त्याची ओळख आवडेना

इंदिरा संत

What do you think?

6 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

भय इथले संपत नाही (Bhay Ithale Sampat Nahi by Grace)

Aai mhanuni koni | Yashawant | Marathi Kavita Aai | आई म्हणोनी कोणी