Ivalya Ivalyasha Lyrics इवल्या इवल्याशा | G D Madgulkar Poems

Poems for Kids

इवल्याइवल्याशा
टिकल्याटिकल्यांचें
देवाचे घर बाई, उंचावरी
ऐक मजा तर ऐक खरी

निळीनिळी वाट
निळेनिळे घाट
निळ्यानिळ्या पाण्याचे
झुळुझुळु पाट
निळ्यानिळ्या डोंगरांत
निळीनिळी दरी

चांदीच्या झाडांना
सोन्याची पानें
सोनेरी मैनेचें
सोनेरी गाणें
सोन्याची केळीं
सोन्याचा पेरू
सोनेरी आंब्याला
सोन्याची कैरी

देवाच्या घरात
गुलाबाची लादी
मऊमऊ ढगांची
अंथरली गादी
चांदण्याची हंडी
चांदण्याची भांडी
चांदोबाचा दिवा मोठा
लावला वरी


Get more G D Madgulkar Marathi Poems!!

Ivalya Ivalyasha Lyrics इवल्या इवल्याशा

Ivalya Ivalyasha Lyrics इवल्या इवल्याशा marathi poems for kids. Gajanan Digambar Madgulkar was a famous marathi poet, lyricist, writer and actor. He is popularly known as GaDiMa (गदिमा). G D Madgulkar was called Adhunik Valmiki of current era. Geet Ramayan was his most notable work. GaDiMa wrote for marathi as well as hindi movie lyrics, dialogues and script.

What do you think?

-1 points
Upvote Downvote

Jeevan tyana kalale ho | B B Borkar | Marathi Kavita

Phototali taruni | Pu La Deshpande | Marathi Kavita