Vatasavitri | Pu La Deshpande | Marathi Kavita

Pu La Deshpande – Purushottam Laxman Deshpande.
(Born: 8 November 1919, Died: 12 June 2000)


वटसावित्री : १

‘वटेश्वरा, पुढल्या जन्मोजन्मी मला
‘ह्यां’ च्या समोरच्या बि-हाडातल्या

बाईच्या जन्माला घाल….’

———————————————

वटसावित्री : २

‘वटेश्वरा, हे
आज तुझ्या बुध्यांला गुंडळलेलं
सुत उद्या पहाटे मी
उलंटं फिरवून घरी परत नेणार आहे.
तेव्हा आजचं सुत हे एक नुसतचं
बंडल आहे हे ध्यानात ठेव.’

_ पु. ल. देशपांडे [By Pu La Deshpande]

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sutaka | Pu La Deshpande | Marathi Kavita

Haat Tujha Hatatun Marathi Kavita Magesh Padgaonkar हात तुझा हातातुन

Haat Tujha Hatatun Marathi Kavita by Magesh Padgaonkar