Ek Hoti Aaji Marathi Poems for Kids

Ek Hoti Aaji Marathi Poems for Kids

Ek Hoti Aaji Marathi Poems for Kids

एक होती आजी
शोधू लागली भाजी

परसात होता भोपळा
वेलीवरती झोपला

आजीला हवासा वाटला
हळूच देठ कापला

घरात आली आजी
भोपळ्याची केली भाजी

भाजी घेतली ताटात
भोपळा गेला पोटात

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Hirawa Nisarg | Navra Maza Navsacha | Jagdish Khebudkar | Movie Lyrics | Marathi Kavita | हिरवा निसर्ग

Majhi Bahuli Chakuli Marathi Poems for Kids

Majhi Bahuli Chakuli Marathi Poems for Kids