Paus kosale ha Marathi poems on Rain

Paus kosale ha Marathi poems on Rain | Mangesh Padgaonkar

Paus kosale ha Marathi poems on Rain

पाऊस कोसळे हा
अंधारले दिसे
डोळे भरून आले
माझे असे कसे?

गेल्या बुडून वाटा
गेली बुडून राने
झाले उदास गाणे
माझे असे कसे?

या पावलांस लाटा
ओढून खोल नेती
हे प्राण ओढ घेती
माझे असे कसे?

का सांग याद येते?
एकांत हा सभोती
हे सूर डोह होती
माझे असे कसे?

What do you think?

2 points
Upvote Downvote

Total votes: 46

Upvotes: 24

Upvotes percentage: 52.173913%

Downvotes: 22

Downvotes percentage: 47.826087%

Baher Barasati Dhara Re Marathi poems on Rain | Mangesh Padgaonkar

Baher Barasati Dhara Re Marathi poems on Rain

Laal Ishq Marathi Movie (Trailer) | Movie Trailer 2016