Mantra Pushpanjali in Sanskrit | मंत्र पुष्पांजली

Mantra Pushpanjali in Sanskrit – मंत्र पुष्पांजली

ॐ यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि
धर्माणि प्रथमान्यासन्|
ते हं नाकं महिमान: सचंत
यत्र पूर्वे साध्या: संति देवा:
ॐ राजाधिराजाय प्रसह्ये साहिने|
नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे
स मे कामान्कामकामाय मह्यम्|
कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु|
कुबेराय वैश्रवणाय |
महाराजाय नम: ॐ स्वस्ति
साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं
पारमेष्ठ्यं राज्यं
माहाराज्यमाधिपत्यमयं समंतपर्यायी
स्यात्सार्वभौम: सार्वायुष
आंतादापरार्धात्पृथिव्यै
समुद्रपर्यंता या एकराळिति
तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुत:
परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्गृहे
आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वेदेवा: सभासद इति


Ganapati Aarti Sangrah – Ganesh Song Lyrics in Marathi

Tags: ganesh arti, ganesh aarti, ganpati aarti, ganesh bhajan, ganesh aarati songs, ganesh ji ki aarti, ganesh arati, ganpati arti, Ganesh Stotra, Ganapati stotra, aarti ganesh, jai ganesh jai ganesh deva, jai ganesh deva, ganpati aarti in marathi, ganpati aarti songs, aarati sangrah, aarti sangrah, marathi aarti, marathi aarti sangrah, aarti sangrah marathi

What do you think?

3 points
Upvote Downvote

Jai Malhar Lyrics | Jai Malhar title song video | Zee Marathi Serials

Twinkle twinkle little star by Jane Taylor

Twinkle twinkle little star | Jane Taylor | Poems for Kids