Nako Na Re Ghai Spruha Joshi Kavita

Nako Na Re Ghai Spruha Joshi Kavita

Nako Na Re Ghai Spruha Joshi Kavita

Nako Na Re Ghai Spruha Joshi Kavita

पावसाचा जोर कसा वाढतच जाई
अशातच निघायाची नको सख्या घाई
दूरदूर रानातून काहूर वाढते
तशी आग उभ्या तनामनात पेटते..
शहाण्यांच्या जगातून जरा येता दूर
वेडे जग बिलगण्या केवढे आतुर..
चंद्रमौळी घरकुल एकटेच जागे
निरवानिरव जड पापण्यात मागे.
पुन्हा पुन्हा उसासून जडावतो जीव
सुंदरच भासे आता वेदना कोरीव..
चांदण्याविना हे कुणा ठाउकही नाही,
म्हणूनच निघायाची नको ना रे घाई..!

Baba Song Lyrics Priyanka Chopra’s first Marathi song | Ventilator

Baba Song Lyrics Priyanka Chopra’s first Marathi song | Ventilator

Abeer Gulal Udhalit Rang Lyrics | Sant Chokhamela | Pt Jitendra Abhisheki

Abeer Gulal Udhalit Rang Lyrics | Sant Chokhamela | Pt Jitendra Abhisheki