Ek Putala Futala Spruha Joshi Kavita

Ek Putala Futala Spruha Joshi Kavita

Ek Putala Futala Spruha Joshi Kavita

एक पुतळा फुटला
नेहमीप्रमाणे मला
काहीच फरक नाही पडला..
म्हणजे, अगदीच पडला नाही,
असंही नाही,
मी सगळ्यात आधी घाबरले
मग माझा घसा कोंदला
मग छाती जड झाली,
यापेक्षा आणखी काही..
नाही, खरं तर..
फारसा फरक नाही पडला.

मला वाटत खूssssप काय काय होतं खरं तर
नाही असंही नाही.
वाटत होतं की ओरडून ओरडून बोलावं
अभिव्यक्ती, जातिसंस्था,
‘त्यांचं’ हे, आणि ‘आपलं’ ते..
मेलेली मनं, मुर्दाड अस्मिता
आणखी हे असलं बरंच काय काय..

पण मी घाबरलेच खरं तर
कलाकार असल्यामुळे.
मग ‘त्यांनी’ माझी पुस्तकंच फाडली तर,
नाटकच बंद पाडलं तर
सिनेमाच होऊ दिला नाही तर
किंवा माझ्या तोंडालाच काळंबिळं फासलं तर
किंवा आणखी वाईट..
चारचौघांनी उद्या मलाच धरलं तर!
मी घाबरलेच खरं तर..

मग मी ठरवलं
की आपण शहाणे आहोत
आपलं डोकं ताळ्यावर आहे
आपण अगदीच प्रॅक्टिकल आहोत खरं तर.
आपण नकोच बोलायला खरं तर.
अभिव्यक्ती वगैरेची काळजी
आपण कशाला करायची..
आपण बरे, आपली कला बरी!

फुटायचे ते फुटणार, मरायचे ते मरणार
कुढायचे ते कुढणार
आपण सगळे बहुतेक हे असेच,
असेच संपणार…


Ek Putala Futala Spruha Joshi Kavita lyrics with marathi kavitasangrah. She is famous indian television, film & theatre actress. She is also a poet and lyricist for films.

Get more marathi poems by Spruha Joshi!


What do you think?

1 point
Upvote Downvote
रेघ लहान झाली Regh Lahan Jhali Akbar Birbal Stories in Marathi

Regh Lahan Jhali Akbar Birbal Stories in Marathi

Apadi Thapdi Tukur Tukur Chuk Bhul Dyavi Ghyavi Title Song Lyrics | Zee Marathi