Regh Lahan Jhali Akbar Birbal Stories in Marathi

Marathi Short Stories

रेघ लहान झाली Regh Lahan Jhali Akbar Birbal Stories in Marathi

अकबर आणि बिरबल एकदा फिरायला गेले होते. चालता चालता बादशाह अचानक थांबला. बादशहाने वाळूत बोटाने एक रेघ मारली आणि बिरबलाला विचारले. “ही रेघ पाहिलीस? ही रेघ लहान करायची, पण पुसायची नाही, जमेल तुला?”

बिरबलाने एकवेळ बादशहाकडे व एकवेळ रेघेकडे पाहिले.  थोडा विचार केला. पटकन खाली वाकला. रेघेशेजारी दुसरी लांब रेघ मारली आणि म्हणाला, “झाली की नाही महाराज तुमची रेघ लहान?” बादशाह चकित होऊन पाहतच राहिला!


रेघ लहान झाली Regh Lahan Jhali Akbar Birbal Stories

Akbar ani Birbal ekada firayala gele hote. Chalata chalata Badshaha achanak thambala. Badshahane valut botane ek regh marali ani Birbal la vicharale. “Hi regh pahilis? Hi regh lahan karayachi, pan pusayachi nahi, jamel tula?”

Birbalane ekvela Badshaha kade va ekvela reghekade pahile. Thoda vichar kela. Patkan khali vakala. Regheshejari lamb regh marali ani mhanala, “Zali ki nahi Maharaj tumachi regh lahan?” Badshaha chakit houn pahatach rahila!

What do you think?

47 points
Upvote Downvote
Japun Chal Pori Japun Chal Lyrics | Mangesh Padgaonkar Poems in Marathi जपून चाल्‌ पोरी जपून

Japun Chal Pori Japun Chal Lyrics | Mangesh Padgaonkar Poems in Marathi

Spruha Joshi kavita

Ek Putala Futala Spruha Joshi Kavita