Ek hota Sasa Marathi Poems for Kids

Ek hota Sasa Marathi Poems for Kids

Ek Hota Sasa Marathi Poems for Kids:

एक होता ससा
सांगा पाहू कसा?
पांढरा पांढरा रंग
अन मऊ मऊ अंग

मोठे मोठे कान
लाल लाल डोळे छान
काय बरे खातो?
लठ्ठ मात्र दिसतो

असा हा ससा
धीट नाही तसा
चाहूल लागता पळतो
झाडा झुडपात लपतो

तुरु तुरु ह्याची चाल
पहाल तर थक्क व्हाल
असा हा ससा
ह्याला खूप खूप हसा

What do you think?

1 point
Upvote Downvote

Total votes: 1

Upvotes: 1

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Naktichya Lagnala Yaych Haa Title Song Lyrics | New on Zee Marathi

Naktichya Lagnala Yaych Haa Title Song Lyrics | New on Zee Marathi

Prem He Title Song Lyrics (प्रेम हे) | Zee Yuva | Ketaki Mategaonkar

Prem He Lyrics (प्रेम हे) | Zee Yuva | Ketaki Mategaonkar