Ivalya Ivalyashya Lyrics from Devbappa | Marathi Poems

Ivalya Ivalyashya Lyrics G D Madgulkar songs

इवल्याइवल्याशा
टिकल्याटिकल्यांचें
देवाचे घर बाई, उंचावरी
ऐक मजा तर ऐक खरी

निळीनिळी वाट
निळेनिळे घाट
निळ्यानिळ्या पाण्याचे
झुळुझुळु पाट
निळ्यानिळ्या डोंगरांत
निळीनिळी दरी

चांदीच्या झाडांना
सोन्याची पानें
सोनेरी मैनेचें
सोनेरी गाणें
सोन्याची केळीं
सोन्याचा पेरू
सोनेरी आंब्याला
सोन्याची कैरी

देवाच्या घरात
गुलाबाची लादी
मऊमऊ ढगांची
अंथरली गादी
चांदण्याची हंडी
चांदण्याची भांडी
चांदोबाचा दिवा
मोठा लावला वरी


चित्रपट: देवबाप्पा
गीत: ग. दि. माडगूळकर
संगीत: पु. ल. देशपांडे
स्वर: आशा भोसले

G D Madgulkar songs: Ivalya Ivalyashya
(Evalya Evalyashya Marathi Poems)
Movie: Devbappa
Lyrics: G.D. Madgulkar
Music: P L Deshpande
Singer: Asha Bhosale


Also like, G D Madgulkar songs!

What do you think?

3 points
Upvote Downvote
Aai Sarakhe Daivat Sarya Lyrics | Marathi Poems on Mother

Aai Sarakhe Daivat Sarya Lyrics | Marathi Poems on Mother

Kashasathi Potasathi Marathi Poems for Kids

Kashasathi Potasathi Marathi Poems for Kids