Kashasathi Potasathi Marathi Poems for Kids

Kashasathi Potasathi Marathi Poems for Kids by Madhav Julian

कशासाठी पोटासाठी
खंडाळ्याच्या घाटासाठी

चला खेळू आगगाडी,
झोका उंच कोण काढी?
बाळू, नीट कडी धर
झोका चाले खाली वर
ऐका कुकुक्‌ शिट्टी झाली
बोगद्यात गाडी आली

खडखड भकभक
अंधारात लखलख
इंजिनाची पहा खोडी
बोगद्यात धूर सोडी
नका भिऊ थोड्यासाठी
लागे कुत्रे भित्यापाठी

उजेड तो दूर कसा
इवलासा कवडसा
नागफणी डावीकडे
कोकण ते तळी पडे
पाठमोरी आता गाडी
वाट मुंबईची काढी

खोल दरी उल्लासाची
दो डोक्यांचा राजमाची
पडे खळाळत पाणी
फेसाळल्या दुधावाणी
आता जरा वाटे दाटी
थंड वारा वरघाटी

डावलून माथेरान
धावे गाडी सुटे भान
तारखांब हे वेगात
मागे मागे धावतात
तार खाली वर डोले
तिच्यावर दोन होले

झाडी फिरे मंडलात
रूळ संगे धावतात
आली मुंबई या जाऊ
राणीचा तो बाग पाहू
गर्दी झगमग हाटी
कशासाठी? पोटासाठी!


Madhav Trimbak Patwardhan popularly known by his pet name Madhav Julian. January 21, 1894 – November 29, 1939. He was one of the famous poet in Marathi literature.

Also Like Poems for Kids!

What do you think?

7 points
Upvote Downvote
Ivalya Ivalyashya Lyrics G D Madgulkar songs

Ivalya Ivalyashya Lyrics from Devbappa | Marathi Poems

Sankarshan Karhade Kavita | Marathi Poems

Sankarshan Karhade Kavita | Valentine Day Special