Bhet tujhi majhi Smarate Lyrics by Mangesh Padgaonkar Kavita

Bhet tujhi majhi Smarate Lyrics by Mangesh Padgaonkar Kavita:

भेट तुझीमाझी स्मरते अजुन त्या दिसाची
धुंद वादळाची होती रात्र पावसाची

कुठे दिवा नव्हता, गगनी एकही न तारा
आंधळ्या तमातुन वाहे आंधळाच वारा
तुला मुळी नव्हती बाधा भीतिच्या विषाची
धुंद वादळाची होती रात्र पावसाची

क्षुद्र लौकिकाची खोटी झुगारून नीती
नावगाव टाकुन आली अशी तुझी प्रीती
तुला मुळी जाणिव नव्हती तुझ्या साहसाची
धुंद वादळाची होती रात्र पावसाची

केस चिंब ओले होते, थेंब तुझ्या गाली
ओठांवर माझ्या त्यांची किती फुले झाली
श्वासांनी लिहिली गाथा प्रीतिच्या रसाची
धुंद वादळाची होती रात्र पावसाची

सुगंधीच हळव्या शपथा, सुगंधीच श्वास
स्वप्‍नातच स्वप्‍न दिसावे तसे सर्व भास
सुखालाहि भोवळ आली मधुर सुवासाची
धुंद वादळाची होती रात्र पावसाची


Lyrics: Mangesh Padgaonkar
Music: Yashvant Dev
Singer: Arun Date
Album: Rutu Barva
Book: Paus Gani

What do you think?

17 points
Upvote Downvote
Majhe Tujhe song lyrics from Muramba Film | Umalale abhalbhar he

Majhe Tujhe song lyrics From Muramba

Aga Aik Na Lyrics from Muramba By Jitendra Joshi

Aga Aik Na Lyrics from Muramba By Jitendra Joshi