Raindrop Poem Ruskin Bond in Marathi

Raindrop Poem Ruskin Bond in Marathi / स्वतःतच किती पूर्ण

Enjoy Raindrop Poem Ruskin Bond in Marathi. Translation by Spruha Joshi.

Raindrop Poem Ruskin Bond in Marathi:

हे पान स्वतःतच किती पूर्ण,
पण झाडाचा एक भाग,
आणि हे झाड,
स्वतःतच किती पूर्ण,

पण रानाचा एक भाग..
आणि डोंगर कड्यापासून
पार समुद्रापर्यंत
धावणारं हे रान..
आणि हा समुद्र,
स्वतःतच किती पूर्ण,

पण जातोय थांबून,
देवाजीच्या हातातला
पावसाचा एक थेंब बनून..!!

Amhi Jijauchya Muli Song Lyrics | Zee Marathi

Amhi Jijauchya Muli Song Lyrics | Zee Marathi

Bhintila Tekun Ubhi Ahe Mi Spruha Joshi Poems / भिंतीला टेकून उभी आहे मी

Bhintila Tekun Ubhi Ahe Mi Spruha Joshi Poems in Marathi